Roleta Vivera

Predokenná hliníková vonkajšia roleta ISOTRA Vivera od Zelenej Klímy Šaľa

Hliníkové lamely sú vyplnené PUR penou na zvýšenie tepelného a akustického komfortu.

Vonkajšie rolety Šaľa
Exteriérové rolety Šaľa
Vonkajšia hliníková roleta Šaľa
Vonkajšia roleta Šaľa
Vonkajšie rolety od Zelenej Klímy Šaľa
Detail hliníkovej vonkajšej rolety
Detail hliníkovej vonkajšej rolety Šaľa

ISOTRA Vivera je obľúbený štandardný typ rolety na vonkajšie použitie. Hlavnými prednosťami tejto vonkajšej rolety sú vysoký stupeň zatienenia, znižovanie hladiny vonkajšieho hluku a vysoký termoregulačný efekt. Hliníkové lamely plnené PUR penou tvoria v zavretom stave celistvú plochu, ktorá kompletne zatieni interiér a vytvorí ťažko prekonateľnú zábranu pri vlámaní. Vonkajšie rolety Vivera sú určené pre dodatočnú montáž (při zatepľovaní alebo rekonštrukcii domu), aj pod zatepľovacie systémy (zaomietacia verzia). Praktickým doplnkom rolety na vonkajšie použitie môže byť integrovaná sieť proti hmyzu, ktorú možno ovládať nezávisle na ovládanie rolety (Vivera-Sectra).

Vonkajšie rolety Šaľa
Exteriérové rolety Vivra Šaľa
Vonkajšie rolety ISOTRA Vivera Šaľa

Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných a tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plnia exteriérové žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

Prednosti & výhody rolety ISOTRA Vivera

  • vysoký stupeň zatienenia a znižovanie hladiny vonkajšieho hluku,
  • termoregulačný aj ochranný efekt,
  • možnosť elektrického ovládania,
  • vhodná pre dodatočnú montáž na rám okna alebo na fasádu,
  • zaomietacie vyhotovenie vhodné pod fasádu alebo zatepľovací systém,
  • hliníkové lamely plnené PUR penou,
  • možnosť vyhotovenia s integrovanou sieťou proti hmyzu Vivera-Sectra,
  • maximálna garantovaná plocha 8,5 m2