Montáž klimatizácie

Odborná a profesionálna montáž klimatizácie od Zelenej Klímy Šaľa

Bežná montáž klimatizácie do výkonu 3,5kW zahrňuje:
inštalácia vonkajšej jednotky klimatizácie a inštalácia vnútornej jednotky klimatizácie (Mono split)
prepojenie jednotiek elektrickým vedením (do 3,5 bm)
prepojenie jednotiek chladiarenským medeným potrubím v izolácii (do 3,5 bm), UV ochrana izolácií
odvod kondenzátu samospádom
prieraz steny do 25cm
vákuovanie a skúška tesnosti systému
spustenie a odskúšanie systému
zaškolenie obsluhy

Montáž klimatizačnej jednotky
Profesionálna inštalácia klimatizácie
Inštalovaná klimatizácia
Profesionálna montáž a inštalácia klimatizácie
Midea BreezelesS
Midea Breezeless
Profesionálna montáž klímy