Niečo o chladivách

R32

Chladivo R32 je pomerne nové „ekologické“ chladivo. Ide o diflórmetán a patrí do skupiny fluórovaných uhľovodíkov (HFO), kategória A2L (nízko horľavé).

Jeho OPD (ozone depletion potential) = 0

GWP (Global warming potential) = 675

Pre porovnanie: v klimatizáciách doteraz používané chladivo R410A má GWP rovné 2090. To znamená ak by ste mali vo svojej klimatizácii 1kg chladiva R410A a toto by vám pre poruchu uniklo celé do atmosféry, tak tento plyn by mal účinok na globálne otepľovanie (skleníkový efekt) ako 2090kg CO2.

Ani hodnota GWP pre R32 rovná 675 nie je úchvatná a nedá sa nazvať úplne ekologickou. Ale v súčastnosti ešte nie je známe ekologickejšie chladivo vhodné (horľavosť, toxicita) pre klimatizačnú techniku.

Od 1.1.2025 bude zakázané uvádzať na trh klimatizačné systémy s chladivom s GWP vyšším ako 750 podľa nar. 517/2014/EU.

Nehorľavou náhradou za R410A je R466A (GWP = 733), mierne horľavou náhradou za R410A je R32 (GWP = 675)

Aktualizácia október 2021: IPCC zvýšilo v roku 2021 hodnotu GWP chladiva R32 z 675 na 771 !!! T.z. že chladivo R32 je v ohrození. Problém môže vyriešiť revízia EU nariadenia a nastaviť horný limit GWP zo 750 na 780.

R1234ze

HFO chladivo kategórie A2L(nízko horľavé) s nízkym GWP = 4

Podľa najnovších zistení fotodisociáciou (rozkladom v atmosfére) chladiva R1234ze vzniká HFC chladivo R23 s GWP 14800 !!!

Prírodné chladivá

R290

Propán, prírodné chladivo kategórie A3 (vysoko horľavé)

GWP = 3 (iba 3)

Zatiaľ dosť málo používané chladivo, kvôli horľavosti. V interiéroch sa smie používať podľa EU nariadení náplň chladiva A3 max 150g. To predurčuje chladivo pre aplikácie s chladiacim výkonom iba okolo 1kW ako napríklad sušičky prádla, odvlhčovače vzduchu, mobilné klimatizácie, tepelné čerpadlá na ohrev TUV (napr.: Vaillant aroSTOR). Limit 150g chladiva kategórie A3 vylučuje R290 zo split inštalácií (vonkajšia + vnútorná jednotka), t.j. klimatizácie, tepelné čerpadlá. Očakáva sa navýšenie maximálnej náplne chladiva kategórie A3 v interiérových zariadeniach na 500g , t.z. už aj rezidenčné split klimatizácie budú mocť používať R290. Zatiaľ ale nie su žiadne delené klimatizácie s týmto chladivom na trhu.

Chladivo R290 je vhodné do monoblokových tepelných čerpadiel umiestnených v exteriéri. Zelená Klíma a Sphärisch s.r.o. Vám odporúča tepelné čerpadlá s prírodným chladivom a vysokým COP a to nemecké tepelné čerpadlo Vaillant aroTherm Plus a Protherm GeniaAir Mono. Sú aj daľšie možnostiako napríklad Panasonic Aquarea triedy L, Nibe 2125, Alpha Innotec, český ACOND a ich brandy ako napr Tecla, slovenský Fenomis … a čím ďaľej tým viac monoblokov s propánom R290.

Ďaľším výborným a zeleným riešením je náhrada elektrického boilera tepelným čerpadlom s prírodným chladivom R290, nerezovým bivalentným zásobníkom s objemom 270litorv je aroSTORod Vaillantu.

R600a

Izobután, prírodné chladivo kategórie A3 (vysoko horľavé) 

GWP = 3

Nižšie tlaky = tichší kompresor

Vaša chladnička alebo mraznička (nie staršia ako pár rokov) takmer s určitosťou beží na R600a.

R744

R744 t.j. CO2 – oxid uhličitý

GWP = 1

Chladivo pracujúce pri veľmi vysokých tlakoch, v transkritickom cykle (trojný bod pri cca 31 stupňoch celzia) až okolo 10MPa čo zvyšuje náklady na zariadenie. Ale aj napriek tomu sa využíva vo veľkých komerčných kaskádnych systémoch (napr. Kaufland) a je veľmi účinné pri zohrievaní vody na vysokú teplotu – t.j. pri ohreve TÚV alebo radiátorovom vykurovaní.

P-h diagram R744
graf TLAK - ENTALPIA R744

R717

Amoniak GWP = 0

Výborné prírodné chladivo pre veľmi vysoké výkony, napr zimné štadióny

Porovnanie On/Off vs Invertor

On/Off systémy

Kompresor zapína / vypína podľa nastavenej teploty

Výhody:

  • nižšia cena
  • jednoduchosť riadenia a motora
  • najvyššia účinnosť pri vysokom žaťažení

Nevýhody:

  • o niečo nižšia účinnosť oproti Invertorom
  • pro nesprávnou dimenzovaní a nastavení systému časté zapínanie ú cyklovanie
  • vyššia hlučnosť oproti invertoru (vždy ide na max otáčky)

Invertor

Otáčky kompresora sú riadené frekvenčnou moduláciou jeho napájania

Výhody:

  • vyššia účinnosť oproti On/Off dosahovaná pri nižšom zaťažení

Nevýhody:

  • Vyššia cena (čo už takmer neplatí, pretože On/Off sa už skoro nepoužívajú v klimatizáciach klimatizácie a tepelných čerpadlách

Copyright © Sphärisch 2018-2023