Niečo o chladivách

R32

Chladivo R32 je pomerne nové „ekologické“ chladivo. Ide o diflórmetán a patrí do skupiny fluórovaných uhľovodíkov (HFO), kategória A2L (nízko horľavé).

ODP (ozone depletion potential) = 0

GWP (Global warming potential) = 675

Pre porovnanie: v klimatizáciách doteraz používané chladivo R410A má GWP rovné 2090. To znamená ak by ste mali vo svojej klimatizácii 1kg chladiva R410A a toto by vám pre poruchu uniklo celé do atmosféry, tak tento plyn by mal účinok na globálne otepľovanie (skleníkový efekt) ako 2090kg CO2.

Ani hodnota GWP pre R32 rovná 675 nie je úchvatná a nedá sa nazvať úplne ekologickou. Ale v súčastnosti ešte nie je známe ekologickejšie chladivo vhodné (horľavosť, toxicita) pre klimatizačnú techniku.

Od 1.1.2025 bude zakázané uvádzať na trh klimatizačné systémy s chladivom s GWP vyšším ako 750 podľa nar. 517/2014/EU.

Nehorľavou náhradou za R410A je R466A (GWP = 733), mierne horľavou náhradou za R410A je R32 (GWP = 675)

Aktualizácia október 2021: IPCC zvýšilo v roku 2021 hodnotu GWP chladiva R32 z 675 na 771 !!! T.z. že chladivo R32 je v ohrození. Problém môže vyriešiť revízia EU nariadenia a nastaviť horný limit GWP zo 750 na 780.

R1234ze

HFO chladivo kategórie A2L(nízko horľavé) s nízkym GWP = 4

Podľa najnovších zistení fotodisociáciou (rozkladom v atmosfére) chladiva R1234ze vzniká HFC chladivo R23 s GWP 14800 !!!

Prírodné chladivá

R290

Propán, prírodné chladivo kategórie A3 (vysoko horľavé)

GWP = 3

Zatiaľ dosť málo používané chladivo, kvôli horľavosti. V interiéroch sa smie používať podľa EU nariadení náplň chladiva kategórie A3 maximálne 150g. To predurčuje chladivo pre aplikácie s chladiacim výkonom iba okolo 1kW, ako napríklad sušičky prádla, odvlhčovače vzduchu, mobilné klimatizácie, tepelné čerpadlá na ohrev TUV (napr.: Vaillant aroSTOR). Limit 150g chladiva kategórie A3 vylučuje zatiaľ chladivo R290 zo split inštalácií (vonkajšia + vnútorná jednotka), t.j. klimatizácie, split tepelné čerpadlá. Očakáva sa navýšenie maximálnej náplne chladiva kategórie A3 v interiérových zariadeniach na 500g , t.z. už aj rezidenčné split klimatizácie budú mocť používať R290.

Chladivo R290 je vhodné do monoblokových tepelných čerpadiel umiestnených vonku v exteriéri. Zelená Klíma a Sphärisch s.r.o. Vám odporúča tepelné čerpadlá s prírodným chladivom propán R290 a vysokým COP ako napríklad české tepelné čerpadlá ACOND, nemecké tepelné čerpadlá alpha innotec alira LWDV alebo Vaillant aroTherm Plus a Protherm GeniaAir Mono.

Ďaľším výborným a zeleným riešením je náhrada elektrického boilera tepelným čerpadlom s prírodným chladivom R290, nerezovým bivalentným zásobníkom s objemom 270litorv, je to aroSTOR od Vaillantu.

R600a

Izobután, prírodné chladivo kategórie A3 (vysoko horľavé) 

GWP = 3

Nižšie tlaky = tichší kompresor

Vaša chladnička alebo mraznička, ak nemá rok výroby 19xx :), takmer s určitosťou beží na chladive R600a.

R744

R744 t.j. CO2 – oxid uhličitý

GWP = 1

Prírodné chladivo R744 pracujúce pri veľmi vysokých tlakoch, v transkritickom cykle – trojný bod chladiva R744 je iba pri 31 stupňoch Celzia. Chladivo v okruhu môže dosahovať tlaky až okolo 10MPa, čo zvyšuje náklady na zariadenie. Pred pár rokmi to vyzeralo, že sa začne viac používať chladivo R744 CO2 v rezidenčnej chladiacej a vykurovacej technike, ako ekologické prírodné chladivo. Nakoniec túto štafetu prebral ale Propán R290 a aktuálne ho takmer každý výrobca implementuje do svojich zariadení.

Oxid uhličitý R744 je veľmi účinný pri ohreve média (napr. vody) na veľmi vysokú teplotu. To ho predurčuje na ohrev TUV (napr. Mitsubishi Electric QAHV-N56YA-HPB), alebo na vykurovanie v systémoch s vysokým tepelným spádom (radiátory). Využíva sa aj vo veľkých komerčných kaskádnych systémoch, ako sú veľké obchodné domy a supermarkety.

P-h diagram R744
graf TLAK - ENTALPIA R744

V súčastnosti používa pre rezidenčné chladenie a vykurovanie chladivo R744 v tepelnom čerpadle:

  • Mitsubishi – pre ohrev TÚV Mitsubishi Electric QAHV-N56YA-HPB
  • FLEXIT – škandinávsky výrobca rekuperačných jednotiek vo svojom tepelnom čerpadle EcoNordic.

R717

Amoniak GWP = 0

Výborné prírodné chladivo vhodné pre veľmi vysoké výkony, napr zimné štadióny

Porovnanie On/Off vs Invertor

On/Off systémy

Kompresor zapína / vypína podľa nastavenej teploty

Výhody:

  • nižšia cena
  • jednoduchosť riadenia a motora
  • najvyššia účinnosť pri vysokom zaťažení

Nevýhody:

  • o niečo nižšia účinnosť oproti Invertorom
  • pri nesprávnou dimenzovaní a nastavení systému časté zapínanie ú cyklovanie
  • vyššia hlučnosť oproti invertoru (vždy ide na max otáčky)

Invertor

Otáčky kompresora sú riadené frekvenčnou moduláciou elektrického napájania

Výhody:

  • vyššia účinnosť oproti On/Off systémom je dosahovaná pri nižšom zaťažení

Nevýhody:

  • Vyššia cena (čo už takmer neplatí), pretože On/Off sa už skoro nepoužívajú v klimatizáciách. Už aj tepelné čerpadlá typu zem-voda a voda-voda pomaly prechádzajú na invertorové kompresory.