Vysoká vlhkosť

Ideálna vlhkosť v domácnosti je 45-60% pri teplote 20 stupňov Celzia.

Pri nižšej vlhkosti 30 až 45% môžete mať problém s vysychaním slizníc.

Pri vlhkosti vyššej ako 60% môžu vznikať plesne a darí sa aj mikroorganizmom, ako sú napríklad roztoče.

V prvom rade treba vlhkosť merať. Siahnite po overených hoci aj trocha drahších vlhkomeroch.

Kvalitné stavebné materiály, optimalizovaný vykurovací systém, pravidelné vetranie by Vám mali zabezpečiť optimálnu vlhkosť v domácnosti.

V nasledujúcom texte krátko rozoberieme, čo robiť a aké máte možnosti, ak máte v domácnosti zvýšenú vlhkosť, t.j. vlhkosť vyššiu ako 60%.

  1. Skúste pravidelne vetrať – vetrajte krátko a intenzívne. Otvorte čo najviac okien a dverí na 1 až 3 minuty každých pár hodín. Je nutné odvetrať vlhkosť z kúpeľne po jej použití, buď odsaním ventilátorom, alebo krátkym vyvetraním cez okno do exteriéru. Zvýšená vlhkosť v interiéroch zvykne byť najmä v prechodných obdobiach keď je vonkajšia teplota okolo 5 až 15 stupňov, sychravo a vysoká relatívna vlhkosť. Vykurovací systém ešte poriadne nanabehol a pri vetraní pustíte dnu vzduch s vysokou relatívnou vlhkosťou. Preto je v týchto obdobiach nutné bojovať so zvýšenou vlhkosťou aj iným spôsobom.
  2. Odvlhčovanie klimatizáciou – Každá momentálne predávaná klimatizácia má zabudovaný aj režim odvlhčovania. Odvlhčovanie klimatizáciou prebieha tak, že vo vnútornej jednotke je do výparníka jemne nastrekované chladivo. Výmenník chladne a následne sa na na ňom zráža voda. t.j. kondenzuje na ňom vlhkosť z miestnosti. Tento kondenzát je následne odvedený. Pretože drvivá väčšina klimatizácií nainštalovaných u nás na Slovensku je delených (Split systém): kompresor a kondenzátor je vo vonkajšej jednotke. T.z. tepelné straty na vinutí kompresora (príkon kompresora) sa v podobe tepelnej energie odovzá do prostredia v exteriéri. T.z. spotrebovaná elektrická energia Vám nepomôže s vykurovaním, ale Vám skôr jemne ochadí interiér. Preto je klimatizáciou vhodné odvlhčovať najmä v lete, keď chcete interiér domácnosti aj ochladiť. Takže je vhodné hladať iný spôsob znižovania vlhkosti v zimných mesiacoch.
  3. Odvlhčovanie odvlhčovačom – Budeme sa baviť o kondenzačných odvlhčovačoch, ktoré sú poháňané kompresorom. Ostatné spôsoby ako sú absorbčné tablety alebo iné typy elektrických odvlhčovačov považujeme za neúčinné a neefektívne. Klasický kondenzačný odvlhčovač je poháňaný elektrickým kompresorom a ventilátorom. Stlačené horúce chladivo ide cez kondenzátor, kde predohreje nasávaný vzduch. Následne chladivo ide cez expanzný ventil/kapiláru a je nastrekované do výparníka, kde sa vyparuje a ochladzuje predtým predohriaty vzduch. Teplý vlhký vzduch na chladnom výparníku kondenzuje a voda steká do nádobky. Tento systém je veľm účinný, ale čo je výhoda že všetky tepelné straty na motoroch kompresora a ventilátora (t.j. spotrebovaná elektrická energia) ostávajú vo forme tepla v interiéry. Nevýhodou odvlhčovačov je len ich hlučnosť. Najtichšie majú okolo 35dB.
  4. Nútené vetranie s rekuperáciou energie v skratke aj iba rekuperácia. Rekuperačné jednotky s protiprúdnymi tepelnými výmenníkmi tiež dokážu veľmi dobre znižovať vlhkosť. Protiprúdna rekuperácia funguje na princípe odovzdávania tepla z odsávaného vzduchu do vzduchu privádzaného do interiéru (v zimnom období, v letných horúčavách to funguje opačne). Výmenník može byť plastový, hlinníkový alebo medenný. Na výmenníku tiež dochádza ku kondenzácii vlhkosti: teplý odsávaný vzduch odovzdáva energiu vo výmenníku privádzanému čerstvému vzduchu, ktorý je jemne vysušovaný kondnzáciou na výmenníku. Rekuperáciu odporúčame nielen kôli znižovaniu vlhkosti, ale najmä kôli vetraniu a privádzaniu čerstvého vzduchu počas noci. Pre tých čo majú suchý vzduch v domácnosti tiež odporúčame centrálnu alebo lokálnu rekuperáciu s entalpickým výmenníkom, ktorý nevysušuje vzduch.

S pravidelným vetraním Vám nepomôžeme. Radi Vám ale pomôžeme s odvlhčovaním klimatizáciou v letných mesiacoch, lokálnou rekuperáciou Prana s medenným výmenníkom, alebo inými lokálnymi alebo centrálnymi rekuperačnými jednotkami.

Rekuperácie Prana