Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá od Zelenej Klímy Šaľa

Tepelko Samsung EHS Mono HTQuiet

Tepelné čerpadlo Vám poskytne ekologické vykurovanie domácnosti, ohrev teplej vody a v letných mesiacoch aj možnosť chladenia domácnosti.

Princíp tepelného čerpadla:

Tepelné čerpadlo odoberá teplotu z okolia (z obnoviteľného zdroja energie): vzduchu, zeme, vody. Tejto energie je bežne dva krát toľko, ako je elektrický príkon (spotreba) tepelného čerpadla. Odber energie z okolia je realizovaný nasledovne: kvapalné chladivo prechádza expanzným ventilom, za expanzným ventilom sa znižuje jeho tlak, nastrekované chladivo sa vo výmenníku (zvanom výparník) odparuje a chladne (kľudne aj pri mínus 30 stupňoch Celzia). Pri takejto nízkej teplote prichádza vo výparníku k odovzdávaniu tepla z okolia do chladiva. Toto je moment, kde tepelné čerpadlo získava energiu z okolia. Ohriate chladivo putuje ďalej. Kompresor nasáva pary chladiva (nie kvapalné chladivo) a tie stláča. Pary chladiva sa stláčaním v kompresore zahrievajú (kľudne aj k 90 stupňom Celzia) a sú vytláčané kompresorom do výmenníka zvaného kondenzátor. V kondenzátore horúce pary ohrievajú vodu (napr vašu kurenársku) a pri tomto odovzdávaní tepla pary kondenzujú na kvapalinu. V kondenzátore bolo do kurenárskej vody odovzdané teplo získané z okolia (vo výparníku) a teplo ktoré vzniklo stláčaním chladiva v kompresore. Aby sme na nič nezabudli tak v samotné chladivo chladí aj kompresor (hermetický) a preto v získanom teple sú zarátané aj teplotne straty motora kompresora. Uvedieme príklad: kompresor spotreboval 1kWh elektrickej energie a vo výparníku sme získali ďalšie 2 kWh z okolia (z obnoviteľných zdrojov). Celkovo tepelné čerpadlo vyprodukovalo 3kWh tepla. Výsledný ukazovateľ COP (Coefficient of Performance) bude 3, t.j. 3kWh vyprodukovaného tepla / 1kWh elektrickej energie = 3

Princíp tepelného čerpadla

Tepelká (tepelné čerpadlá) sú ideálnym spoločníkom k nízkoteplotnému vykurovaciemu systému: podlahovému, stenovému, alebo stropnému. Ak máte vykurovací systém s radiátormi, netreba zúfať. Prírodné chladivo propán R290 dokáže ohrievať vodu až na 70-75 stupňov Celzia. Samozrejme pri ohreve vody na 55 až 75 stupňov má tepelné čerpadlo nižšiu účinnosť (nižšie COP), ako pri ohreve vody na 30 až 35 stupňov.

Odporúčania Zelenej Klímy pre výber tepelného čerpadla

  • Správne dimenzované tepelné čerpadlo
  • Zariadenia s vysokou účinnosťou, t.j. vysoké COP / SCOP
  • prírodné chladivo R290 alebo ekologické chladivo R32

Zobrazených 1–12 z 95 výsledkov