Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo sa stáva čoraz dostupnejším systémom vykurovania a chladenia energeticky nenáročných (dobre tepelne izolovaných) objektov – domov a bytov. Tepelným čerpadlom môžte vykurovať, pripravovať teplú vodu, a súčasne aj chladiť v letných mesiacoch. Podmienkou je nízkoteplotný systém vykurovania (napr. podlahovka).

Odporúčania Zelenej Klímy pre výber tepelného čerpadla sú jednoduché:

 • Správne nadimenzované tepelné čerpadlo
 • Vysoká učinnosť – COP / SCOP
 • prírodné chladivo R290 alebo ekoligické chladivo R32

Princíp tepelného čerpadla: 

Tepelné čerpadlo odoberá teplotu z okolia (z obnoviteľného zdroja energie): vzduchu, zeme, vody. Tejto energie je bežne dva krát toľko, ako je elektrický príkon (spotreba) tepelného čerpadla. Odber energie z okolia je realizovaný nasledovne: kvapalné chladivo prechádza expanzným ventilom, za expanzným ventilom sa znižuje jeho tlak, nastrekované chladivo sa vo výmenníku (zvanom výparník) odparuje a chladne (kľudne aj pri mínus 30 stupňoch Celzia). Pri takejto nízkej teplote prichádza vo výparníku k odovzdávaniu tepla z okolia do chladiva. Toto je ten moment, kde tepelné čerpadlo získava energiu z okolia. Ohriate chladivo putuje ďalej. Kompresor nasáva pary chladiva (nie kvapalné chladivo) a tie stláča. Pary chladiva sa stláčaním v kompresore zahrievajú (kľudne aj k 90 stupňom Celzia) a sú vytláčané kompresorom do výmenníka zvaného kondenzátor. V kondenzátore horúce pary ohrievajú vodu (napr vašu kurenársku) a pri tomto odovzdávaní tepla pary kondenzujú na kvapalinu. V kondenzátore bolo do kurenárskej vody odovzdané teplo získané z okolia (vo výparníku) a teplo ktoré vzniklo stláčaním chladiva v kompresore. Aby sme na nič nezabudli tak v samotné chladivo chladí aj kompresor (hermetický) a preto v získanom teple sú zarátane aj teplotne straty motora kompresora. Uvedieme príklad: kompresor spotreboval 1kWh elektrickej energie a vo výparníku sme získali dalšie 2 kWh z okolia (z obnoviteľných zdrojov). Celkovo tepelné čerpadlo vyprodukovalo 3kWh tepla. Výsledný ukazovateľ COP (Coefficient of Performance) bude 3, t.j. 3kWh vyprodukovaného tepla / 1kWh elektrickej energie = 3

Typy tepelných čerpadiel:

 • vzduch – voda
 • voda – voda
 • zem – voda

Vzduch – Voda

Tepelné čerpadlo Vzduch – Voda: Najdostupnejší spôsob ekologického vykurovania a chladenia

Výhody:

 • Cenová dostupnosť
 • Dostupnosť energie zo vzduchu
 • Možnosť použiť prírodné chladivo R290 v monobloku umiestnenom v exteriéri

Nevýhody:

 • Nižšia účinnosť v najtuhších zimách (7-10 dní v roku)
 • Pri nevhodnom umiestnení vonkajšej jednotky vyššia hlučnosť

Naše odporúčanie pre vzduch – voda: Tepelné čerpadlá s prírodným chladivom R290 od Vaillantu – aroTHERM Plus alebo  Prothermu – GeniaAir Mono

Pre ohrev TUV odporúčame tepelné čerpadlo s nerezovým zásobníkom a prírodným chladivom R290 Vaillant aroSTOR. Ide o ideálnu alternatívu za elektrický boiler.

Voda – Voda

Tepelné čerpadlo Voda – Voda: Najúčinnejší spôsob ekologického vykurovania a chladenia

Výhody:

 • Vyššia účinnosť oproti vzduch – voda
 • Takmer stabilné COP počas celej vykurovacej sezóny

Nevýhody:

 • Vyššia cena
 • Potreba dvoch studní (vodná stavba)
 • Preverenie chemického zloženia čerpanej vody
 • Potrebná vsakovacia a čerpacia skúška
 • Odporúčané pravidelné čistenie podzemnou vodou obmývaného  výparníka / výmenníka

Naše odporúčanie pre voda – vpda: tepelné čerpadlo FlexoTHERM od Vaillantu

Zem – Voda

Výhody:

 • Vyššia účinnosť oproti vzduch – voda
 • Takmer stabilné COP počas celej vykurovacej sezóny

Nevýhody:

 • Vyššia cena
 • Potreba zemného kolektora, prípadne hlbinného vrtu (vodná stavba)

Naše odporúčanie pre zem – voda: tepelné čerpadlo FlexoTHERM od Vaillantu, alebo pre NED(nízko energetické domy) geoTHERM

Viac o tepelných čerpadlách nájdete na spharisch.sk/tepelne-cerpadla

Copyright © Sphärisch 2018-2022