Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo sa stáva čoraz dostupnejším systémom vykurovania a chladenia energeticky nenáročných (dobre tepelne izolovaných) objektov – domov a bytov. Tepelným čerpadlom môžte vykurovať, pripravovať teplú vodu, a súčasne aj chladiť v letných mesiacoch.

Sú ideálnym spoločníkom k nízkoteplotnému vykurovaciemu systému: podlahovému, stenovému, alebo stropnému. Ak máte vykurovací systém s radiátormi, netreba zúfať. Prírodné chladivo propán R290 dokáže ohrievať vodu až na 70-75 stupňov celzia. Samozrejme pri ohreve vody na 55 až 70 stupňov má tepelné čerpadlo nižšiu účinnosť (nižšie COP), ako pri ohreve vody na 30 až 35 stupňov.

Odporúčania Zelenej Klímy pre výber tepelného čerpadla sú jednoduché:

 • Správne nadimenzované tepelné čerpadlo
 • Vysoká účinnosť – COP / SCOP
 • prírodné chladivo R290 alebo ekoligické chladivo R32

Princíp tepelného čerpadla: 

Tepelné čerpadlo odoberá teplotu z okolia (z obnoviteľného zdroja energie): vzduchu, zeme, vody. Tejto energie je bežne dva krát toľko, ako je elektrický príkon (spotreba) tepelného čerpadla. Odber energie z okolia je realizovaný nasledovne: kvapalné chladivo prechádza expanzným ventilom, za expanzným ventilom sa znižuje jeho tlak, nastrekované chladivo sa vo výmenníku (zvanom výparník) odparuje a chladne (kľudne aj pri mínus 30 stupňoch Celzia). Pri takejto nízkej teplote prichádza vo výparníku k odovzdávaniu tepla z okolia do chladiva. Toto je ten moment, kde tepelné čerpadlo získava energiu z okolia. Ohriate chladivo putuje ďalej. Kompresor nasáva pary chladiva (nie kvapalné chladivo) a tie stláča. Pary chladiva sa stláčaním v kompresore zahrievajú (kľudne aj k 90 stupňom Celzia) a sú vytláčané kompresorom do výmenníka zvaného kondenzátor. V kondenzátore horúce pary ohrievajú vodu (napr vašu kurenársku) a pri tomto odovzdávaní tepla pary kondenzujú na kvapalinu. V kondenzátore bolo do kurenárskej vody odovzdané teplo získané z okolia (vo výparníku) a teplo ktoré vzniklo stláčaním chladiva v kompresore. Aby sme na nič nezabudli tak v samotné chladivo chladí aj kompresor (hermetický) a preto v získanom teple sú zarátane aj teplotne straty motora kompresora. Uvedieme príklad: kompresor spotreboval 1kWh elektrickej energie a vo výparníku sme získali dalšie 2 kWh z okolia (z obnoviteľných zdrojov). Celkovo tepelné čerpadlo vyprodukovalo 3kWh tepla. Výsledný ukazovateľ COP (Coefficient of Performance) bude 3, t.j. 3kWh vyprodukovaného tepla / 1kWh elektrickej energie = 3

Typy tepelných čerpadiel:

 • vzduch – voda
 • voda – voda
 • zem – voda

Vzduch – Voda

Tepelné čerpadlo Vzduch – Voda: Najdostupnejší spôsob ekologického vykurovania a chladenia

Výhody:

 • Cenová dostupnosť
 • Dostupnosť energie zo vzduchu
 • Možnosť použiť prírodné chladivo R290 v monobloku umiestnenom v exteriéri

Nevýhody:

 • Nižšia účinnosť v najtuhších zimách (7-10 dní v roku)
 • Pri nevhodnom umiestnení vonkajšej jednotky vyššia hlučnosť

Naše odporúčanie pre vzduch – voda: Tepelné čerpadlá s prírodným chladivom R290 od Vaillantu – aroTHERM Plus alebo  Prothermu – GeniaAir Mono

Slovenské Tepelné čerpadlá Vaillant R290

Pre ohrev TUV odporúčame tepelné čerpadlo s nerezovým zásobníkom a prírodným chladivom R290 Vaillant aroSTOR. Ide o ideálnu alternatívu za elektrický boiler.

Ideálna náhrada za elektrický boiler

Voda – Voda

Tepelné čerpadlo Voda – Voda: Najúčinnejší spôsob ekologického vykurovania a chladenia

Výhody:

 • Vyššia účinnosť oproti vzduch – voda
 • Takmer stabilné COP počas celej vykurovacej sezóny

Nevýhody:

 • Vyššia cena
 • Potreba dvoch studní (vodná stavba)
 • Preverenie chemického zloženia čerpanej vody
 • Potrebná vsakovacia a čerpacia skúška
 • Odporúčané pravidelné čistenie podzemnou vodou obmývaného  výparníka / výmenníka

Naše odporúčanie pre voda – vpda: tepelné čerpadlo FlexoTHERM od Vaillantu

Zem – Voda

Výhody:

 • Vyššia účinnosť oproti vzduch – voda
 • Takmer stabilné COP počas celej vykurovacej sezóny

Nevýhody:

 • Vyššia cena
 • Potreba zemného kolektora, prípadne hlbinného vrtu (vodná stavba)

Naše odporúčanie pre zem – voda: tepelné čerpadlo FlexoTHERM od Vaillantu, alebo pre NED(nízko energetické domy) geoTHERM

Prírodné chladivo R290 Propán

Celú ponuku tepelných čerpadiel nájdete na našej stránke spharisch.sk/tepelne-cerpadla

Copyright © Sphärisch 2018-2023