Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá Zelená Klíma

Tepelné čerpadlo sa stáva čoraz dostupnejším systémom vykurovania a chladenia energeticky nenáročných (dobre tepelne izolovaných) objektov – domov a bytov. Tepelným čerpadlom môžte vykurovať, pripravovať teplú vodu, a súčasne aj chladiť v letných mesiacoch.

Sú ideálnym spoločníkom k nízko-teplotnému vykurovaciemu systému: podlahovému, stenovému, alebo stropnému. Ak máte vykurovací systém s radiátormi, netreba zúfať. Prírodné chladivo propán R290 dokáže ohrievať vodu až na 70-75 stupňov Celzia. Samozrejme pri ohreve vody na 55 až 70 stupňov má tepelné čerpadlo nižšiu účinnosť (nižšie COP), ako pri ohreve vody na 30 až 35 stupňov.

Odporúčania Zelenej Klímy pre výber tepelného čerpadla sú jednoduché:

 • Správne dimenzované tepelné čerpadlo
 • Vysoká účinnosť – COP / SCOP
 • prírodné chladivo R290 alebo ekologické chladivo R32

Princíp tepelného čerpadla

Princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo odoberá teplo zo svojho okolia, z obnoviteľného zdroja energie. Môže to byť energia z okolitého vzduchu, tepelná energia zeme čerpaná zemným kolektorom, alebo tepelná energia podzemnej vody. Obnoviteľnej energie je bežne 2 až 4 krát viac ako spotrebovanej elektrickej energie (príkon tepelného čerpadla). Čerpanie tepelnej energie z okolia prebieha nasledovne: kvapalné chladivo prechádza expanzným ventilom, za expanzným ventilom sa znižuje tlak chladiva, chladivo sa prudko odparuje a dosahuje a chladne. Takto nastrekované chladivo do výmenníku, zvanom výparník, odparuje a chladne (kľudne aj pri mínus 30 stupňoch Celzia). Pri takejto nízkej teplote prichádza vo výparníku k prechodu alebo aj čerpaniu tepla z okolia, ktoré má vyššiu teplotu, do chladiva. Toto je moment, kde tepelné čerpadlo získava energiu z obnoviteľného zdroja – z okolia. Takto ohriate chladivo putuje ďalej. Kompresor nasáva pary chladiva (nie kvapalné chladivo) a tie stláča. Pary chladiva sa stláčaním v kompresore zahrievajú (kľudne aj k 90 stupňom Celzia) a sú vytláčané kompresorom do výmenníka zvaného kondenzátor. V kondenzátore horúce pary chladiva kondenzujú a ohrievajú kúrenársku vodu. Pri tomto odovzdávaní tepla pary chladiva kondenzujú na kvapalné chladivo. V kondenzátore bolo do kúrenárskej vody odovzdané teplo získané z obnoviteľného zdroja vo výparníku a teplo, ktoré vzniklo stláčaním chladiva v kompresore. Aby sme na nič nezabudli tak v samotné chladivo chladí aj motor kompresora (hermetický) a preto v získanom teple sú zarátané aj teplotne straty motora kompresora. Uvedieme príklad: kompresor spotreboval 1kWh elektrickej energie a vo výparníku sme získali ďalšie 2 kWh z okolia (z obnoviteľných zdrojov). Celkovo tepelné čerpadlo vyprodukovalo 3kWh tepla. Výsledný ukazovateľ COP (Coefficient of Performance) = 3. Tepelné čerpadlo vyprodukovalo 3kWh tepla a spotrebovalo 1kWh elektrickej energie, COP = 3

Typy tepelných čerpadiel

 • vzduch – voda
 • voda – voda
 • zem – voda

Vzduch – Voda

Tepelné čerpadlo Vzduch – Voda: Najdostupnejší spôsob ekologického vykurovania a chladenia

Tepelné čerpadlo Samsung EHS mono R290 s prírodným chladicom R290

Výhody:

 • Cenová dostupnosť
 • Dostupnosť energie zo vzduchu, netreba realizovať plošný zemný kolektor, alebo hlbinný zemný kolektor, alebo sústavu dvoch studní.
 • Možnosť použiť prírodné chladivo R290 v monobloku umiestnenom v exteriéri

Nevýhody:

 • Nižšia účinnosť v najtuhších zimách (u nás na juhu slovenska je to asi iba 10 dní v roku)
 • Pri nevhodnom umiestnení vonkajšej jednotky vyššia hlučnosť

Tepelné čerpadlá s prírodným chladivom R290:

Tepelné čerpadlá Vaillant:

Naše odporúčanie pre vzduch – voda: Tepelné čerpadlá s prírodným chladivom R290 od Vaillantu – aroTHERM Plus alebo Protherm GeniaAir Mono

Slovenské Tepelné čerpadlá Vaillant R290

Tepelné čerpadlá alpha innotec

Ďaľej odporúčme tepelné čerpadlo s prírodným chladivom alpha innotec alira LWDV

Tepelné čerpadlá Šaľa

Tepelné čerpadlá Samsung

Vysokoteplotné tepelné čerpadlo so scroll kompresorom Samsung mono HT Quiet

Tepelko Samsung

Tepelné čerpadlá Midea M-Thermal

Tepelné čerpadlá LG

Pre ohrev TUV odporúčame tepelné čerpadlo s nerezovým zásobníkom a prírodným chladivom R290 Vaillant aroSTOR. Ide o ideálnu alternatívu za elektrický boiler.

Ideálna náhrada za elektrický boiler
Odmrazovanie tepelného čerpadla
Štart tepelného čerpadla

Voda – Voda

Tepelné čerpadlo Voda – Voda: Najúčinnejší spôsob ekologického vykurovania a chladenia

Výhody:

 • Vyššia účinnosť oproti vzduch – voda
 • Takmer stabilné COP počas celej vykurovacej sezóny

Nevýhody:

 • Vyššia cena
 • Potreba dvoch studní (vodná stavba)
 • Preverenie chemického zloženia čerpanej vody
 • Potrebná vsakovacia a čerpacia skúška
 • Odporúčané pravidelné čistenie podzemnou vodou obmývaného  výparníka / výmenníka

Naše odporúčanie pre voda – voda: tepelné čerpadlo FlexoTHERM od Vaillantu

Zem – Voda

Výhody:

 • Vyššia účinnosť oproti vzduch – voda
 • Takmer stabilné COP počas celej vykurovacej sezóny

Nevýhody:

 • Vyššia cena
 • Potreba zemného kolektora, prípadne hlbinného vrtu (vodná stavba)

Naše odporúčanie pre zem – voda: tepelné čerpadlo FlexoTHERM od Vaillantu,

Tepelné čerpadlá

Pre NED (nízko energetické domy) Vaillant geoTHERM

Tepelné čerpadlo zem Voda

Pre ohrev TUV Vaillant flexoCOMACT s nerezovým zásobníkom vody

Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo s nerezovým zásobníkom

Nechajte si poradiť pri výbere tepelného čerpadla od nás. Dostanete odborné poradenstvo, kvalitné zariadenia, profesionálnu montáž tepelného čerpadla nadštandardný servis. V neposlednom rade možte s nami získať dotáciu na Vaše tepelné čerpadlo z programu Zelená Domácnostiam.