Zelená Klíma

Obnoviteľné zdroje

Zaoberáme sa ekologickými a trvalo udržateľnými – jedným slovom Zelenými riešeniami pre vykurovanie, chladenie, tienenie a energetickú sebestačnosť objektov. Kladieme dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

V Zelenej Klíme sa snažíme skĺbiť všetky vedomosti, technologické riešenia spolu s dostupnými produktami a technológiami tak, aby bola v plnej miere uspokojená požiadavka zákazníka na vykurovanie, chladenie, tienenie, solárne zisky. To všetko s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie.

V oblasti obnoviteľných zdrojov si terba uvedomiť, že Vaša domácnosť (dom, bytovka, chata, podkrovie…) by mala byť veľmi dobre zateplená, alebo aspoň zateplená. Pri nezateplenom objekte (domácnosti) by všetky technológie znižovania spotreby primárnej energie využívaním obnoviteľných zdrojov, boli drahými investíciami s dlhou návratnosťou.

Náš prístup v otázke zamedzenia letného prehrievania objektu:

 1. Prirodzený chládok a tienenie vytvorené stromami a rastlinami
 2. Exteriérové tienenie juhovýchodných až západných okien a fasád vonkajšími žalúziami, vonkajšími predokenými roletami, markízami, pergolami
 3. A+++ klimatizácie s ekologickými alebo prírodnými chladivami
Princíp Zelenej Klímy

Chladenie klimatizáciou je vo otázke riešenia letného prehrievania u nás až na poslednom mieste.

Vonkajšie tienenie

Exteriérové tienenie Zelená Klíma Šaľa

V prípade prehrievania domácnosti v letných mesiacoch prosíme zvážte inštaláciu vonkajšieho (exteriérového) tienenia južných okien. Exteriérové tienenie, napríklad exteriérovými žalúziami Vám v letných mesiacoch dokáže znížiť teplotu v interiéri asi o 3 stupne Celzia oproti stavu s netienenými oknami. Krátku teóriu nájdete tu.

Exterierové žalúzie Šaľa

Na vonkajšie tienenie odporúčame exteriérové žalúzie. Stiahnuté vonkajšie žalúzie s odklopenými lamelami (v horizontálnej polohe) počas dňa prepúšťajú do interíéru svetlo.

Vonkajšie žalúzie

Priame slnečné lúče a ich tepelná energia sa vyžiari na lamelách v exteriéri, to znamená, že v lete počas dňa máte v interiéry svetlo, ale nie teplo.

Výborným a elegantným riešením pre moderné budovy je tienenie screenovými roletami. Tieto exteriérové rolety vyrobené zo sklených vlákien po stiahnutí zachytia slnečné lúče a ich energiu, dnu prepúšťajú svetlo a vy cez ne vidíte aj von (samozrejme matne), dnu nevidno.

Prečítate si štúdiu výhodách exteriérového tienenia budov v článku od ES-SO (European Solar Shading organisation). Dočítate sa, že tieniaca technika môže v EU znížiť potrebu energie na chladenie do roku 2050 o 60%, čo predstavuje ušetrenie 100 miliónov ton CO2.

Najvhodnejším riešením proti prehrievaniu domov, miest, ulíc je vytvorenie prirodzeného chládku korunami stromov. Ponuku našich stromov nájdete na Mikro-Klíma.sk

Ak sa Vám aj napriek vonkajšiemu tieneniu prehrieva domácnosť, radi Vám poradíme s výberom a inštaláciou vhodného chladiaceho zriadenia: A+++ klimatizácie, alebo tepelného čerpadla.

Klimatizácie

A+++ Klimatizácie Zelená Klíma šaľa

Odporúčania Zelenej Klímy pre výber klimatizácie:

 • Zváženie a realizácia exteriérového tienenia pred inštaláciou klimatizácie na zníženie potrebného inštalovaného výkonu klimatizácie
 • Správne dimenzovaná klimatizácia
 • Vhodne umiestnená vonkajšia a vnútorná jednotka klimatizácie
 • Klimatizácie s vysokou účinnosťou – koeficient SEER 8,5 a viac t.j. A+++ klimatizácie
 • Chladivo R32 – momentálne najekologickejšie dostupné chladivo pre Split klimatizácie.
 • Pre monoblokové a mobilné klimatizácie prírodné chladivo R290

Novinky klimatizácií pre rok 2024:

Toshiba Daiseikai 10 Wood:

Toshiba Daiseikai 10 White:

Prejdite do nášho e-shopu s klimatizáciami od Zelenej Klími Šaľa

Klimatizácie Bosch Šaľa

Nami odporúčané A+++ klimatizácie s vysokou účinnosťou chladenie.

Nami odporúčané A+++ klimatizácie s vysokou účinnosťou vykurovanie.

Zelená Klíma Midea Oasis Plus
Klíma Panasonic
Klíma Šaľa
Zelená Klíma Midea BreezelesS+ 3,5kW

V prípade chladenia rodinných domov Vám chceme ponúknuť na zváženie výsadbu vhodného stromu / stromov na vhodnom mieste tak, aby Vám z dlhodobého hľadiska ponúkal v letných mesiacoch príjemný chládok a odtienenie južných okien. Z dlhodobého hľadiska je to najúčinnejší spôsob chladenia.

Ďalej chceme pomôcť vytvárať vhodnú mikroklímu v našich mestách a obciach, predchádzať letnému prehrievaniu miest. Jednou z možností je zazelaňanie miest – ale nie trávnatými plochami, ale korunami stromov. Viac informácií a ponuku našich stromov nájdete na našej stránke mikro-klima.sk

V prípade vykurovania sa snažíme maximálne využiť energiu z obnoviteľných zdrojov pomocou tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá Zelená Klíma

Tepelné čerpadlo sa stáva čoraz dostupnejším systémom vykurovania a chladenia energeticky nenáročných (dobre tepelne izolovaných) objektov – domov a bytov.

Tepelným čerpadlom môžte:

 • vykurovať
 • zohrievať ohriatu pitnú vodu OPV (TÚV)
 • chladiť
Tepelné čerpadlá Samsung EHS mono R290 s prírodným chladivom

Princíp tepelného čerpadla: 

Tepelné čerpadlo odoberá teplotu z okolia (z obnoviteľného zdroja energie): vzduchu, zeme, vody. Tejto energie je bežne dva krát toľko, ako je elektrický príkon (spotreba) tepelného čerpadla. Odber energie z okolia je realizovaný nasledovne: kvapalné chladivo prechádza expanzným ventilom, za expanzným ventilom sa znižuje jeho tlak, nastrekované chladivo sa vo výmenníku (zvanom výparník) odparuje a chladne (kľudne aj pri mínus 30 stupňoch Celzia). Pri takejto nízkej teplote prichádza vo výparníku k odovzdávaniu tepla z okolia do chladiva. Toto je moment, kde tepelné čerpadlo získava energiu z okolia. Ohriate chladivo putuje ďalej. Kompresor nasáva pary chladiva (nie kvapalné chladivo) a tie stláča. Pary chladiva sa stláčaním v kompresore zahrievajú (kľudne aj k 90 stupňom Celzia) a sú vytláčané kompresorom do výmenníka zvaného kondenzátor. V kondenzátore horúce pary ohrievajú vodu (napr vašu kurenársku) a pri tomto odovzdávaní tepla pary kondenzujú na kvapalinu. V kondenzátore bolo do kurenárskej vody odovzdané teplo získané z okolia (vo výparníku) a teplo ktoré vzniklo stláčaním chladiva v kompresore. Aby sme na nič nezabudli tak v samotné chladivo chladí aj kompresor (hermetický) a preto v získanom teple sú zarátané aj teplotne straty motora kompresora. Uvedieme príklad: kompresor spotreboval 1kWh elektrickej energie a vo výparníku sme získali ďalšie 2 kWh z okolia (z obnoviteľných zdrojov). Celkovo tepelné čerpadlo vyprodukovalo 3kWh tepla. Výsledný ukazovateľ COP (Coefficient of Performance) bude 3, t.j. 3kWh vyprodukovaného tepla / 1kWh elektrickej energie = 3

Tepelká (tepelné čerpadlá) sú ideálnym spoločníkom k nízkoteplotnému vykurovaciemu systému: podlahovému, stenovému, alebo stropnému. Ak máte vykurovací systém s radiátormi, netreba zúfať. Prírodné chladivo propán R290 dokáže ohrievať vodu až na 70-75 stupňov Celzia. Samozrejme pri ohreve vody na 55 až 75 stupňov má tepelné čerpadlo nižšiu účinnosť (nižšie COP), ako pri ohreve vody na 30 až 35 stupňov.

Odporúčania Zelenej Klímy pre výber tepelného čerpadla

 • Správne dimenzované tepelné čerpadlo
 • Zariadenia s vysokou účinnosťou, t.j. vysoké COP / SCOP
 • prírodné chladivo R290 alebo ekologické chladivo R32

Tepelné čerpadlá s prírodným chladivom R290:

Tepelné čerpadlá Vaillant:

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus s prírodným chladivom R290:

Tepelné čerpadlo

Vysokoteplotné tepelné čerpadlo Samsung EHS mono HT Quiet s ekologickým chladivom R32 je vhodné pre rekonštrukcie, aj pre systémy s radiátormi a tepelné čerpadlá EHS mono R290:

Tepelné čerpadlo Samsung

Tepelné čerpadlá Midea M-Thermal

Tepelné čerpadlo Midea M-Thermal

Tepelné čerpadlo s prírodným chladivom propán R290 alpha innotec alira LVDV:

Tepelné čerpadlá Alpha Innotec alira LWDV
Odmrazovanie tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá vzduch vzduch

Za zmienku stoja klimatizácie optimalizované na vykurovanie. Hovoríme už o tepelných čerpadlách vzduch – vzduch. Dosahujú veľmi vysokú účinnosť, pracujú aj pri hlbokých mrazoch, majú aj režim temperovania.

Panasonic HeatCharge

Panasonic Heatcharge Klima Šaľa
Panasonic tepelne čerpadlo Šaľa

Na zníženie energetickej náročnosti vykurovania domu odporúčame zvážiť inštaláciu fotovoltaickej elektrárne. Kombinácia nízkoteplotného systému vykurovania (podlahové kúrenie) poháňaného tepelným čerpadlom v kombinácii s optimalizovanou fotovoltikou je najekologickejšou voľbou vykurovania. Dosahuje sa najnižšia produkcia CO2 a veľmi nízke prevádzkové náklady a náklady za energie.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch Daikin Ururu Sarara

Klimatizácie Daikin Šaľa

Fotovoltika

Fotovoltika Zelená Klíma Šaľa

Ďalšou možnosťou ako prispieť k udržateľnosti nášho životného prostredia, zachovaniu vyššieho životného štandardu pri nízkych energetických nákladoch je využívanie solárnej energie fotovoltickou elektrárňou.

Správnym návrhom, odbornou inštaláciou, kvalitnými komponentami so zárukou 12 rokov až 25 rokov, v kombinácii s virtuálnou batériou od dodávateľa elektriny môžte ušetriť až 50% nákladov na elektrickú energiu.

Za životnosť panelov, ktorá je minimálne 30 rokov, dokážete ušetriť veľmi veľa ton Co2 a iného odpadu, ktorý by bol inak vyprodukovaný pri výrobe spotrebovanej elektriny, alebo pri spaľovaní dreva a fosílnych palív.

Fotovoltické panely sa už dajú 100% recyklovať.

Fotovoltická elektráreň
Solárna elektráreň

Slnečné kolektory

Solárne kolektory Zelená Klíma

Solárny ohrev TÚV pomocou termických slnečných kolektorov je stále konkurencieschopná možnosť znižovania energetickej náročnosti aj v dnešnej modernej dobe.

Správnym dimenzovaním a návrhom môžte ušetriť cca 50% nákladov na ohrev teplej úžitkovej vody pri veľmi krátkej návratnosti investície.

Technológia solárneho ohrevu vody solárnymi kolektormi je za roky už tak vyvinutá, že slnečné kolektory pracujú na hranici fyzikálnych možností (už nie je čo vylepšovať) t.j. s optickou účinnosťou 81%.

Celý systém solárneho ohrevu vody je 100% recyklovateľný, solárna kvapalina (soľanka) je zdraviu nezávadná a biologicky rozložiteľná.

V neposlednom rade treba spomenúť ušetrené emisie Co2 oproti realizácii ohrevu bez slnečných kolektorov. Životnosť panelov od slovenského výrobcu ThermoSolar je minimálne 30 rokov.

Používame predovšetkým desaťročiami overené a oceneniami ovenčené kolektory od slovenského výrobcu Thermo/Solar.

Slnečný termický kolektor ThermoSolar TS300, kolektor so zväščenou plochou TS500 a ich horizontálne varianty TS330 a TS530

Termický slnečný koleltor

Vetranie s rekuperáciou energie

Vetranie s rekuperáciou Zelená Klíma

Rekuperačná jednotka odoberá tepelnú energiu z odsávaného vzduchu z interiéru a ňou ohrieva čerstvý vzduch privádzaný do interiéru. Pri nízkoenergetických a pasívnych stavbách s veľmi nízkymi tepelnými stratami cez obvodový plášť, by klasické vetranie oknami predstavovalo väčšinový únik tepla. Preto ak chcete dosiahnuť pasívny štandard bývania je vetranie s rekuperáciou tepla nutnosťou.

Centrálna rekuperácia pozostáva z centrálnej rekuperačnej jednotky a rozvodov vzduchu po celom objekte. Rekuperácia odoberá tepelnú energiu zo vzduchu odsávaného napr. z kúpelne ňou ohrieva čerstvý vzduch privádzaný do izieb. Tento prenos energie sa deje vo výmenníku tepla, zvyčajne ido o doskový výmenník.

Lokálna rekuperácia chvíľku odsáva vzduch z interiéru cez keramickú vložku, ktorá sa nahrieva. Vzápätí sa otočí smer prúdenia vzduchu – nasáva sa vzduch z exteriéru, ktorý sa ohrieva v predtým ohriatej keramickej vložke.

Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou energie Prana, disponuje medeným protiprúdnym výmenníkom, dvoma ventilátormi. Energetická účinnosť rekuperácii Prana je až do 96%.

Rekuperácia Prana

Viac na Prana.sk

V letných mesiacoch počas horúčav je tok tepelnej energie opačný. T.j. rekuperácia dochladzuje vzduch privádzaný do interiéru.

Ďalšou vlastnosťou núteného vetrania s rekuperáciou je, že kondenzáciou vody na výmenníku dokáže znižovať vlhkosť vzduchu v domácnosti. Toto riešenie je vhodné pre staršie rodinné domy, alebo byty so zvýšenou vlhkosťou.

Pre novostavby odporúčame rekuperácie s entalpickým výmenníkom – ktorý neznižuje vlhkosť vzduchu. Tak sa zachová nielen tepelná pohoda ale aj optimálna vlhkosť.

Rekuperačná jednotka, rekuperácie šaľa