Tepelné čerpadlá zem voda

Tepelné čerpadlá typu zem – voda zízkavajú obnoviťeľnú energiu z pôdy pomocou kolektora naplneného soľankou. Na primárnej strane tepelného čerpadla zem voda koluje nemrznúca zmes medzi výparníkom tepelného čerpadla a zemným kolektorom.

Kolektor tepelného čerpadla Zem Voda môže byť:

  • plošný – ide o horizontálny kolektor. Je to vlastne PE hadica uričeného priemeru, dĺžky a počtotu okruhov, zakopaná na vašom pozemku cca v 1,2 až 1,8 metrovej hĺbke.
  • Hlbinný – ide o vertikálny kolektor. Je to vrt s určitou hĺbkou (cca 50 – 80m) v ktorom je vložená PE hadica s určeným priemerom a počtom okruhov.

Teplota pôdy v hĺbke cca 2m je stabilná na úrovni 10 až 12 stupňov počas celého roka.

COP tepelných čerpadiel zem voda sa udáva za podmienok B0/W35. Teplota soľanky v kolektore 0 stupňov a teplota vody na výstupe z tepelného čerpadla 35 stupňov.

Výhodami tepelných čerpadiel typu zem-voda sú:

  • vysoká učinnosť tepelného čerpadla aj pri mrazivých vonkajších teplotách.
  • Vyššie COP oproti tepelným čerpadlám vzduch voda. U nás na južnom slovensku už pomaly nie sú mrazivé dni, v posledných rokoch býva počet mrazivých dní cca 10 – 14 dní v roku.
  • Vyššie COP oproti tepelným čerpadlám vzduch voda je spôsobené absenciou odmrazovacieho cyklu výparníka tepelného čerpadla zem voda.

Nevýhodami tepelných čerpadiel typ zem voda sú:

  • vyššia obstarávacia cena systému s tepelným čerpadlom zem voda. Je nutné započítať aj náklady na zemný kolektor.