Prečo exteriérové tienenie?

Teórie o exteriérovom vonkajčom tienení

Teória o vonkajšom tienení

Trocha základnej teórie k účinnosti exteriérového tienenia žalúziami.

Každá okenná výplň či už tienená alebo netienená prepúšťa, odráža a pohlcuje dopadajúce slnečné žiarenie.

Priepustnosť – žiarenie ktoré je prepustené do interiéru.

Odrazivosť – žiarenie ktoré je odrazené späť do exteriéru

Pohltivosť – žiarenie ktoré je pohltené materiálom

Platí:

Priepustnosť + Odrazivosť + Pohltivosť = 100% energie slnečného žiarenia

Emisivita – schopnosť vyžarovať pohltené teplo (Emisivita = pohltivosť)

Samotná okenná výplň (sklo) prepustí do interiéru iba časť slnečnej energie. Udáva sa to koeficientom g – priepustnosťou slnečného žiarenia. Klasické dvojsklo (nie izolačné dvojsklo) má tento koeficient g= 0,76 (dnu prejde 76% tepelného žiarenia). Moderné izolačné dvojsklá majú g okolo 0,6 a trojsklá môžu mať g iba 0,4. Takéto nízke hodnoty g sa dosahujú rôznymi vrstvami pokovenia skiel, ktoré znižujú koeficient prestupu tepla Ug (t.j. sklo lepšie tepelne izoluje). Zároveň s nízkym g sa znižujú aj solárne zisky v zimných mesiacoch. Neodporúča sa tieniť sklom s nizučkým g, pretože v zime budete musieť o to viac energie vložiť do vykurovania.

Preto je vhodné použiť sklo s čo najnižšou hodnotou Ug a najvyššou hodnotou g na maximalizáciu solárnych ziskov v zimných mesiacoch a v letných mesiacoch použiť exteriérové tienenie.

Hodnota redukčného súčiniteľa (alebo zmenšujúceho faktora) Fc exteriérového tienenia sa vypočíta:

Fc = g tot / g

kde g je dane výrobcom skla

g tot je celkový súčiniteľ s ochranou proti slnečnému žiareniu

Hodnota Fc sa pohybuje od 0 do 1 (1 = žiadna ochrana pred slnečným žiarením, g tot = g)

Fc sa pohybuje od 0,05 (do interiéru prejde iba 5% tepelnej energie slnka) pre biele žalúzie RAL9016, po Fc=0,16 pre čierne žalúzie RAL9005. Hodnoty sú pre zasklenie s g=0,59, Ug=1,2W/m2K

Prečítajte si o výhodách exteriérového tienenia budov v článku Tienenie alebo chladenie?