Rekuperácie

Vetranie s rekuperáciou energie

Rekuperácia odoberá tepelnú energiu zo vzduchu odsávaného z interiéru a ňou ohrieva čerstvý vzduch privádzaný do interiéru. Pri nízkoenergetických a pasívnych stavbách s veľmi nízkymi tepelnými stratami cez obvodový plášť, by klasické vetranie oknami predstavovalo väčšinový únik tepla. Preto ak chcete dosiahnuť pasívny štandard bývania je vetranie s rekuperáciou tepla nutnosťou.

Centrálna rekuperácia pozostáva z centrálnej rekuperačnej jednotky a rozvodov vzduchu po celom objekte. Rekuperácia odoberá tepelnú energiu zo vzduchu odsávaného napr. z kúpelne ňou ohrieva čerstvý vzduch privádzaný do izieb. Tento prenos energie sa deje vo výmenníku tepla, zvyčajne ido o doskový výmenník.

Lokálna rekuperácia chvíľku odsáva vzduch z interiéru cez keramickú vložku, ktorá sa nahrieva. Vzápätí sa otočí smer prúdenia vzduchu – nasáva sa vzduch z exteriéru, ktorý sa ohrieva v predtým ohriatej keramickej vložke. Je vhodná pre menšie objekty, alebo miestnosti.

V letných mesiacoch počas horúčav je tok tepelnej energie opačný. T.j. rekuperácia dochladzuje vzduch privádzaný do interiéru.

Ďalšou vlastnosťou núteného vetrania s rekuperáciou je, že kondenzáciou vody na výmenníku dokáže znižovať vlhkosť vzduchu v domácnosti.

Lokálne rekuperácie Prana

Rekuperácia Prana

Viac info o lokálnych rekuperáciach prana nájdete na Prana.sk

Centrálne rekuperácie Vaillant

Rekuperácie Šaľa

Základná charakteristika rekuperačnej jednotky Vaillant recoVAIR

krížový-protiprúdový výmeník tepla s vysokou účinnosťou rekuperácie tepla až 98%.

prevedenie s enatlpickým výmenníkom tepla (VAR 260 /E, 360 /E) – možnosť regulácie vlhkosti

integrovaný snímač vlhkosti.

integrovaný automatický bypass (len VAR 260, 360).

ventilátory s vysokou účinnosťou.

filtre triedy F7/G4 s automatickou kontrolou stavu ich znečistenia.

certifikované podľa Passivhaus Institut Darmstadt (PHI) (pre VAR 260, 360)

možnosť automatickej regulácie s ekvitermickým regulátorom multiMATIC 700

možnosť pripojenia až 2 snímačov kvality vzduchu CO2 (len v kombinácii s multiMATIC 700)

schopnosť prevádzky až do vonkajšej teploty –3 °C bez zamŕzania výmenníku tepla

obmedzená prevádzka do vonkajšej teploty –5°C bez zamŕzania výmenníku tepla (škrtenie prívodu vzduchu)

možnosť integrovať do jednotky elektrický predohrievací modul (možnosť celoročnej prevádzky)

Lokálne rekuperácie Vaillant

Rekuperačka Šaľa

So systémom Vaillant recoVAIR VAR 60 budete vo vašom byte ako vo vzdušných kúpeľoch, pretože vydýchaný vzduch, vonkajšie nečistoty alebo nepríjemný hmyz sa definitívne stanú vecou minulosti. Zariadenie je tak tiché, že ho ani nebudete vnímať. Vďaka inteligentným prevádzkovým režimom môže byť vetrací systém nainštalovaný aj v priestoroch na spanie.

Aby ste neprišli o cennú tepelnú energiu, jednotky recoVAIR VAR 60 pracujú na princípe regeneračnej rekuperácie tepla. Tepelná energia z odvádzaného odpadového vzduchu sa dočasne uloží v keramickom výmenníku tepla, z ktorého ju následne prevezme privádzaný čerstvý vzduch.

Či už sa jedná o novostavby alebo modernizácie existujúcich budov, vo vzduchotesných zateplených objektoch je koncept vetrania vyžadovaný zákonom. Systém recoVAIR VAR 60 zaisťuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu a spĺňa požiadavky normy STN EN 15 251.

Komfortné ovládanie

• Intuitívne diaľkové ovládanie s ľahkou obsluhou

Funkcie

• Diaľkový ovládací panel s integrovaným snímačom CO2 na automatické prispôsobenie prúdenia vzduchu k nameranej koncentrácii CO2 – voliteľné príslušenstvo

• Tri úrovne vetrania v režime ručného ovládania, energeticky úsporný Eco režim

• Funkcia krížového vetrania na prívod len chladného vzduchu bez rekuperácie tepla

Inštalácia

• Flexibilná a ľahká inštalácia do každej budovy – samozrejme aj do novostavieb

• Garantovaná možnosť kombinácie s každým vykurovacím zariadením Vaillant

Komfort bývania

• Extrémne tichá prevádzka

• Automatický prívod zdravého, čerstvého vzduchu

• Garantovaná ochrana proti vlhkosti na prevenciu rastu plesní – dokonca aj v dodatočne zateplených budovách

Energetická účinnosť

•Úspora nákladov na vykurovanie vďaka optimálnemu využitiu odpadového tepla (rekuperácia tepla) prostredníctvom keramického výmenníka tepla

• Inteligentné ovládanie pre efektívnu prevádzku

• Energeticky úsporná prevádzka vďaka inteligentným prevádzkovým režimom, napr. Eco režim a malým nárokom na údržbu

• Trieda energetickej účinnosti A