Tienenie alebo chladenie?

Tienenie alebo chladenie

Prečítajte si o výhodách exteriérového tienenia budov v článku od ES-SO (European Solar Shading Organisation).

Dočítate sa, že, tieniaca technika môže v EU znížiť potrebu energie na chladenie do roku 2050 o 60%, čo predstavuje úsporu 285 miliard Eur a nevyprodukovanie 100 miliónov ton CO2.

ES-SO ako zastrešujúca organizácia verí, že automatické tienenie je najlepšou obranou proti klimatickým zmenám a mohlo by byť súčasťou štrukturálneho riešenia. Na základe výsledkov štúdie Guidehouse ES-SO vyzýva tvorcov politík EÚ, aby zaviedli povinné tienenie ako prvé riešenie boja proti prehrievaniu podľa smernice EPBD – pred používaním aktívneho chladenia, ako je klimatizácia.

Anders Hall, predseda ES-SO: „Budovy sú dnes najväčšími spotrebiteľmi energie v Európe. Spotrebujú 40 % našej energie a sú zodpovedné za 36 % emisií skleníkových plynov. Výsledky štúdie Guidehouse sú určite pôsobivé a poukazujú na potenciálne úspory energie na chladenie priestorov do roku 2050 až do výšky 60 %. Tento výskum ukazuje, že už nesmieme otáľať a že tieniaca technika musí byť prvým riešením v boji proti prehrievaniu budov. Už teraz sa tešíme na budúcnosť, v ktorej budú musieť byť budovy odolnejšie voči zmene klímy a menej energeticky závislé.“

Štúdia: tieniaca technika vs. klimatizácia

Zmena klímy ide ruka v ruke s vyššími teplotami a dlhšími a intenzívnejšími vlnami horúčav. Odhaduje sa, že počet budov vyžadujúcich klimatizáciu sa zvýši o 60 %. Spoločnosť Guidehouse, ktorá pôsobí ako poradca na verejných a komerčných trhoch na celom svete, vo svojej štúdii analyzovala vplyv tieniacej techniky v porovnaní s používaním klimatizácie v budovách.

Simulácie a rôzne scenáre sú celkom jasné: ak sa inteligentná tieniaca technika použije ako prvé opatrenie pred aktívnym chladením (preferovaný scenár), potom by sme mali byť schopní zastaviť rast počtu budov vyžadujúcich klimatizáciu v období do roku 2050.

Pozitívny vplyv tieniacej techniky

Výsledky štúdie Guidehouse ukazujú, že automatická tieniaca technika má jednoznačne pozitívny vplyv nielen na planétu, ale aj na spoločnosť a ľudí.

Planéta: stratégia na zníženie emisií CO2

Podľa štúdie spoločnosti Guidehouse možno v období do roku 2050 v rámci preferovaného scenára tienenia zabrániť kumulatívnym emisiám skleníkových plynov (*) v objeme približne 100 miliónov ton. Toto zníženie o 100 miliónov ton emisií CO2 zodpovedá ročným emisiám CO2 z 22 miliónov automobilov.

(*) Faktory CO2 sú v súlade s posúdením vplyvu EPBD 2021 a vychádzajú z plánu klimatických cieľov Európskej komisie do roku 2030.

Spoločnosť: stratégia zameraná predovšetkým na úspory energie

V preferovanom scenári môže tieniaca technika znížiť energiu potrebnú na chladenie priestorov v budovách v EÚ o 60 %. Podľa štúdie spoločnosti Guidehouse sa táto úspora energie (približne 870 terawatthodín elektrickej energie) približne rovná konečnej spotrebe energie Španielska, ktoré má 47 miliónov obyvateľov.

Ľudia: nákladovo efektívna stratégia

Z výskumu vyplýva, že tieniaca technika je oveľa nákladovo efektívnejšou investíciou ako aktívne chladenie priestorov, napríklad klimatizácia, vzhľadom na to, že toto riešenie by mohlo do roku 2050 ušetriť až 285 miliárd eur. To sa približne rovná HDP krajín ako Fínsko a Luxembursko dohromady.

Celý článok tu:

https://es-so.rcapress.be/globalni-oteplovani-se-zrychluje-a-proto-by-prvnim-resenim-v-boji-proti-prehrivani-budov-mela-byt-stinici-technika

Krátku teóriu o vonkajšom tienení nájdete v článku Prečo exteriérové tienenie?