Zelená Klíma

Zelená Klíma je iniciatívou spoločnosti Sphärisch s.r.o.

Prečo Zelená Klíma?

Chceme prinášať ekologické t.j. Zelené riešenia do sveta chladenia a vykurovania príbytkov.

Zelená klíma je prístup v ktorom sa snažíme skĺbiť všetky vedomosti, dostupné produkty tak aby bola v plnej miere uspokojená požiadavka zákazníka s čo najmenším dopadom na životné prostredie a globálne otepľovanie.

ZelenaKlima

O nás

Zelená Klíma je iniciatívou spoločnosti Sphärisch s.r.o.

Prečo ZelenáKlíma?

Chceme prinášať ekologické t.j. Zelené riešenia do sveta chladenia a vykurovania príbytkov. Snažíme sa maximálne využiť energiu z obnoviteľných zdrojov.

V prípade prehrievania domácnosti v letných mesiacoch prosíme zvážte inštaláciu exteriérového tienenia južných okien. Exteriérové tienenie Vám v letných mesiacoch dokáže znížiť teplotu v interiéri o cca 3 stupne celzia. Najviac odporúčame na tienenie exteriérové žalúzie – odklopené počas dňa prepúšťajú dnu svetlo, ale slnečné žiarenie sa vyžiari na lamelách v exteriéri .

Ak sa Vám napriek tieneniu prehrieva domácnosť radi Vám poradíme s výberom a inštaláciou vhodného chladiaceho zriadenia: Klimatizácie alebo reverzibilného tepelného čerpadla. Čo je podľa Zelenej Klímy a spoločnosti Sphärisch vhodné zariadenie?

Správne dimenzované tepelné čerpadlo alebo klimatizácia Vám poskytne komfort pri optimalizovaných vstupných nákladoch. Zelená Klíma Vám neponúkne predimenzované tepelko ani klímu. Prečo? Vyšší chladiaci výkon znamená väčšie a drahšie komponenty, viac chladiva v okruhu, vyššiu enviromentíéálnu záťaž ….

Používame iba ekologické (zelené) chladivá ako R32, R290 ….

V prípade chladenia domov Vám chceme ponúknuť na zváženie výsadbu vhodného stromu / stromov na vhodnom mieste, ak aby Vám z dlhodobého hľadiska ponúkal v letných mesiacoch príjemný chládok a odtienenie južných okien.

Niečo o chladivách

R32

Chladivo R32 je pomerne nové „ekologické“ chladivo. Ide o diflórmetán a patrí do skupiny fluórovaných uhľovodíkov (HFO), kategória A2L (nízko horľavé).

Jeho OPD (ozone depletion potential) = 0

GWP (Global warming potential) = 675

Pre porovnanie: v klimatizáciách doteraz používané chladivo R410A má GWP rovné 2090. To znamená ak by ste mali vo svojej klimatizácii 1kg chladiva R410A a toto by vám pre poruchu uniklo celé do atmosféry, tak tento plyn by mal účinok na globálne otepľovanie (skleníkový efekt) ako 2090kg CO2.

Ani hodnota GWP pre R32 rovná 675 nie je úchvatná a nedá sa nazvať úplne ekologickou. Ale v súčastnosti ešte nie je známe ekologickejšie chladivo vhodné (horľavosť, toxicita) pre klimatizačnú techniku.

Od 1.1.2025 bude zakázané uvádzať na trh klimatizačné systémy s chladivom s GWP vyšším ako 750 podľa nar. 517/2014/EU.

Nehorľavou náhradou za R410A je R466A (GWP = 733), mierne horľavou náhradou za R410A je R32 (GWP = 675)

Aktualizácia okt 2021: IPCC zvýšilo v roku 2021 hodnotu GWP chladiva R32 z 675 na 771 !!! T.z. R32 je v ohrození. Problém môže vyriešiť revízia EU nariadenia a nastaviť horný limit GWP zo 750 na 780.

R1234ze

HFO chladivo kategórie A2L(nízko horľavé) s nízkym GWP = 4

Podľa najnovších zistení fotodisociáciou (rozkladom v atmosfére) chladiva R1234ze vzniká HFC chladivo R23 s GWP 14800 !!!

R290

Propán, prírodné chladivo kategórie A3 (vysoko horľavé)

GWP = 3

Zatiaľ dosť málo používané chladivo, kvôli horľavosti. V interiéroch sa smie používať podľa EU nariadení náplň chladiva A3 max 150g. To predurčuje chladivo pre aplikácie s chladiacim výkonom iba okolo 1kW ako napríklad sušičky prádla, odvlhčovače vzduchu, mobilné klimatizácie, tepelné čerpadlá na ohrev TUV. A tento limit 150g chladiva kategórie A3 vylučuje R290 zo split inštalácií (vonkajšia + vnútorná jednotka), t.j. klimatizácie, tepelné čerpadlá. Očakáva sa navýšenie maximálnej náplne chladiva kategórie A3 v interiérových zariadeniach na 500g .

R R290 je vhodné do monoblokových tepelných čerpadiel umiestnených v exteriéri ako je napr. nemecký Vaillant aroTherm Plus.

R600a

Izobután, prírodné chladivo kategórie A3 (vysoko horľavé)

GWP = 3

Nižšie tlaky = tichší kompresor

Vaša chladnička alebo mraznička (nie staršia ako pár rokov) takmer s určitosťou beží na R600a.

Čaká nás horľavá budúcnosť 🙂

Montáž a servis klimatizácie

Servis klimatizácie 70Eur s DPH

V cene je zahrnutý pravidelný servis, čistenie a dezinfekcia vnútornej a vonkajšej jednotky (mono split).

Montáž bežnej klimatizácie 250 Eur s DPH

V cene je zahrnuté:

inštalácia vonkajšej a vnútornej jednotky (Mono split)

prepojenie elektrickým vedením (do 3,5 bm)

prepojenie chladiarenským potrubím (do 3,5 bm)

vákuovanie

skúška tesnosti systému

spustenie systému

zaškolenie obsluhy

Ceny platia v meste Šaľa, inak sa účtuje aj doprava 0,48Eur / km

Kontakt

Sphärisch s.r.o.

Pionierska 323/50

927 01 Šaľa, Slovakia

IČO: 51888441

DIČ: 2120893973

Mail: info@spharisch.sk

Mobil: +421 944 157 247

Zelenú Klímu Vám prináša spoločnosť Sphärisch s.r.o.

Copyright © Sphärisch 2018-2022