Titan

Prednosti & výhody

  • vysoký stupeň odolnosti proti vniknutiu do objektu
  • vysoký stupeň odolnosti proti vetru číslo 6
  • samonosná žalúzia
  • žalúzia využíva na sebe nezávislé systémy pre zdvíhanie a naklápanie lamiel
  • paket sa pri kontakte s prekážkou zastaví a po jej odstránení zostáva v polohe, po odstránení prekážky nespadne do spodnej polohy
  • jednoduchá a rýchla výmena poškodenej lamely, vlastné technológie, vrátane výroby komponentov a profilovacích strojov
  • moderný design

Copyright © Sphärisch 2018-2022